Miljö

- det ekologiska perspektivet på hållbar utveckling

Blå blomma
Generationsmålet

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."

Generationsmålet har fastställts av riksdagen. Läs mer här

Långsiktigt innebär det att dagens behov ska tillgodoses utan att kommande generationers handlingsfrihet försämras. För att nå dit, behövs en ekonomiskt hållbar politik. Resurser behöver frigöras till miljövänliga och klimatsmarta investeringar och till åtgärder som underlättar för människor att välja en hållbar livsstil.

Kommunen har en viktig roll

Den ekologiska hållbarheten har flera dimensioner. En av de viktigaste är kommunens kontinuerliga miljöarbete i verksamheter, förvaltningar och bolag. Det handlar bland annat om inköp av varor och tjänster, hur vi tar hand om våra byggnader, om energi och transporter, vatten och avfall. 

De politiska prioriteringarna finns att läsa i Mål och budget.
På sidorna här intill finns information om kommunens miljöarbete.

Dina val är viktiga

En annan viktig dimension är varje individs livsstil och vilka val var och en av oss gör i vardagen. Att arbeta för en framtid som håller i längden är allas ansvar. På sidan Miljötips finns användbara länkar!


 


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-11-18
Skriv ut


Utvecklingsledare
Angela Poroli
tel 0225-341 99
angela.poroli@hedemora.se

 Besök: Receptionen
             Hökargatan 6
             Hedemora