Hedemoramodellen - vägen till arbete

Hedemora kommun har beviljats drygt 5,3 miljoner kronor i EU-bidrag. Bidraget ska användas till att pröva nya vägar för att få in fler människor på arbetsmarknaden. Projektet, som går under namnet Hedemoramodellen – vägen till arbete, fokuserar främst på två grupper. Den ena gruppen omfattar de många unga, som av olika anledningar inte fullgjort sin skolgång. Den andra är gruppen av nyanlända och ensamkommande.

Problematiken är särskilt tydlig i Hedemora kommun, som har en högre arbetslöshet och en betydligt lägre utbildningsnivå jämfört med genomsnittskommunen, och även jämfört med kommuner med liknande förutsättningar som Hedemora.

-Det är dags att pröva något nytt. Vi måste våga testa nya arbetssätt och metoder för att nå resultat, säger Lars Nilsson, projektledare och tidigare rektor för vuxenutbildningen i Hedemora.

-Vi vill skapa alternativa insatser för människor som för stunden har en begränsad förmåga att studera eller att komma till arbete, säger Lars Nilsson.

Hedemoramodellen genomförs i metodrum, verkstäder och andra miljöer som liknar de arbetsplatser som kan bli aktuella. Under de praktiska och yrkesmässiga momenten arbetar en språklärare och en yrkeslärare gemensamt med eleverna. Hela tiden dokumenteras de praktiska och teoretiska framstegen i checklistor. När alla moment på listan klarats av är eleven redo för praktik.

-Deltagarna har nu kännedom av vad som förväntas av dem på arbetsplatsen och arbetsgivarna kan vara trygga med att deltagarna har den kompetens som krävs för ett första steg in på arbetsmarknaden. Under praktikperioden kombineras de praktiska delarna med ytterligare språkundervisning, för att öka möjligheterna till en anställning eller vidare studier. Det här är ett nytt arbetssätt där Hedemora kommun och näringslivet kan knyta kontakter och rekrytera morgondagens arbetskraft, säger Lars Nilsson.

Pengarna till projektet har beviljats av Europeiska socialfonden (ESF), en av EU:s strukturfonder. För närvarande befinner sig projektet i en intensiv planeringsfas, för att senare i vår övergå i en genomförandefas. Totalt löper projekttiden över 28 månader.


  Metodrum_mala.jpg

Europeiska socialfonden:

Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Läs mer på www.esf.se.

EU_flagga_EurSocfond_cmyk_2018.jpg


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-05-04