För dig som söker arbetskraft

I Hedemoramodellen finns flera olika skräddarsydda utbildningar och en nära kontakt med arbetsgivare i form av praktikplatser. 

Innovativ utbildning

Deltagarna börjar sin resa mot ett arbete med olika orienteringskurser såsom grundläggande datorkunskap och svenska. Sedan ges deltagaren möjlighet att välja en yrkesbana och en utbildning som leder till en praktikplats som i sin förlängning kan leda ett jobb inom det valda yrket. Inom vuxenutbildningen finns flera skräddarsydda utbildningar med en kombination av (mycket) praktiska övningar och språkundervisning där läraren fyller i en checklista för varje moment i utbildningen som deltagaren har genomfört. I checklistorna kan deltagarna länka sig till en film i varje moment för att på egen hand träna såväl praktiskt som teoretiskt. Allt dokumenteras i det digitala verktyget som en förstärkning i inlärningsprocessen.

Väl förberedd

När de flesta moment är genomförda är det dags för en praktikplats på någon av de arbetsplatser som samverkar i projektet. Arbetsplatsen har fått vara med och utveckla checklistorna så deltagarna som kommer till respektive arbetsplats har en kompetens som motsvarar det som krävs på arbetsplatsen. Arbetsplatserna kan på så sätt känna sig trygga med att den praktikant de tar emot har förvärvat kunskaper och fått dem godkända av en yrkeslärare.

Inriktningar

De yrken som i dagsläget prioriteras i Hedemoramodellen är;

vård och omsorg
storkök och restaurang
lokalvård
bygg och anläggning
måleri
industri och svets 
fordon och transport

Individuell förstärkning

För de deltagare som är utrikesfödda fortsätter studierna i svenska på vuxenutbildningen parallellt med praktiken på arbetsplatsen.


 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-05-04