För dig som vill utbilda dig för jobb

Det är framför allt två grupper av människor som har och har haft större utmaningar på vägen mot arbete jämfört med andra grupper i Hedemora. Den första gruppen är unga som varken arbetar eller studerar. Den andra gruppen är utrikesfödda som har en arbetskapacitet men inte de formella betyg som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. Det som grupperna har gemensamt är att flera förvaltningar och aktörer arbetar med grupperna. God och effektiv samverkan mellan dessa aktörer är avgörande för att nå ett gott resultat.

Prioriterade är även deltagare som varit verksamma inom olika yrkesområden i Sverige eller utomlands men som saknar den formella utbildning som krävs för anställningsbarhet enligt de normer som gäller för den svenska arbetsmarknaden.

Det finns naturligtvis också andra grupper som brottas med problemet att ta sig ut på arbetsmarknaden. Det gäller till exempel långtidsarbetslösa, personer med funktionsvariation och personer som är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång till arbete. Det är möjligt och mycket troligt att metoder och arbetssätt som utmejslas under projektet även har bärighet och relevans för arbetet med dessa grupper.

 

Unga som varken arbetar eller studerar

Bland de ungdomar som av olika anledningar, inte fullgjort sin skolgång är det av yttersta vikt att det finns en långsiktig plan för en återgång till ett socialt sammanhang. Varje dag i ett utanförskap är en förlorad dag som över tid ökar på de svårigheter som ofta visar sig i brist på självkänsla och självförtroende. Samhället behöver mycket snabbare ta tag i den problematik som varje individ brottas med. Ett organisatoriskt problem är att vi ofta erbjuder det som dessa individer misslyckats med tidigare, en återgång till skolan. För den här gruppen behöver vi hitta nya arbetssätt. I det team som arbetar med den här målgruppen behövs olika kompetenser som har sin grund i en yrkesskicklighet i bemötande och att arbeta förtroendeskapande. Det gemensamma arbetssättet i teamet är att få studenter till ett socialt sammanhang där mänskliga möten sker.

Utrikesfödda med arbetskapacitet

Den andra gruppen är våra nya vuxna invånare som kommit hit som skyddssökande och anhöriga. Här har kvinnorna större utmaningar än männen när det gäller att få ett jobb. Det första steget är att deltagarna medverkar i orienteringskurser där olika yrkesområden presenteras. Nästa steg är en första inblick i miljöer och metodrum där deltagarna får prova på valda yrkesområden. Språkundervisningen är under samma period kopplat till yrkesområdet. Varje yrkesområde avslutas med ett studiebesök på en arbetsplats och information av studie- och yrkesvägledare om olika yrken inom yrkesområdet. Utifrån individens egna erfarenheter och intressen skall den enskilde efter avslutade orienteringskurser göra ett val inom de yrkesområden som finns tillgängliga.

En väl fungerande praktik kan leda fram till ett vikariat, bidragsanställning eller anställning. Det kan även leda fram till fortsatta studier med inriktning mot yrket kombinerat med fortsatt praktik. De studerande som har en förmåga att tillägna sig en fullständig behörighet skall erhålla den möjligheten. Samverkan med utbildningsanordnare, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen möjliggör en adekvat plan för den enskilde i det sista steget mot en anställning.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-07-27

 

Lars Nilsson, Projektledare

lars.nilsson@hedemora.se