Varför en Hedemoramodell?

 Hedemora kommun, liksom många andra kommuner i länet och landet, står inför stora utmaningar när det gäller att förse arbetsmarknaden med människor med rätt kompetens och utbildning. Hedemoramodellen är ett projekt som förväntas leda till att nuvarande arbetslöshetsmönster i Hedemora bryts och att alla arbetslösa oavsett kön, ålder och annan bakgrund kommer närmare arbete, studier och företagande.

Vi vill utveckla en modell som gör det möjligt att nå arbetsmarknaden för grupper som i dag i praktiken inte kan få något jobb. Problem med bristyrken, en arbetsmarknad präglad av traditionella könsroller, samt rädsla och osäkerhet när det gäller att anställa utlandsfödda och personer utan gymnasieutbildning är några av de utmaningar kommunen måste hantera för att säkra en positiv utveckling.

Hedemoramodellen ska bidra till att fler individer får en adekvat utbildning som i sin förlängning leder till egen försörjning. Alla medborgare med en arbetskapacitet behöver göra sitt till för ett Hållbart Hedemora.  

Hedemoramodellen öppnar nya vägar för att säkra framtidens kompetensförsörjning på arbetsmarknaden. Den bidrar till att både kommun, utbildningsanordnare och näringsliv gemensamt har modet att arbeta innovativt för att skapa nya vägar till arbete.

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF. Projektet arbetar i enlighet med Europarådets riktlinjer för jämställdhet, icke-diskriminering, tillgänglighet och hållbar utveckling.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-05-04