Besöksmål

 

Under färden runt Husbyringen blir själva resan ett mål i sig. Du rör dig genom tid och rum i ett omväxlande kulturlandskap, som formats under många generationers hårda arbete. Hela Husbyringen är en lagom utflykt på motorcykel, cykel och moped eller med bil.

STJÄRNSUND – Tyst och stilla, vid sjön Gryckens strand utanför Hedemora kommun ligger ”det vita bruket” Stjärnsund, ett av Dalarnas bäst bevarade 1700-talsbruk. Stjärnsund grundades av ”den svenske mekanikens fader” Christopher Polhem och hans kompanjon Gabriel Stierncrona. De hade år 1700 erhållit privilegier för att uppföra ett manufakturverk, en av Sveriges första fabriker för ”allmännyttiga ting”, byggd på löpandebandprincipen. Här tillverkades också pol- hemsknuten och polhemslåset. Låset blev en föregångare till våra dagars patentlås. De berömda Stiernsundsuren, konstruerade efter Polhems 300 år gamla mekaniska princip och tillverkas fortfarande i Stjärnsund.

”Jag Stierncrona med capital och jag Polhammar med wett och förstånd hafwa beslutat anläggia manufacturwärk”. Så börjar enligt traditionen den överenskommelse som lade grunden till Stjärnsunds bruk.

ENGELSKA PARKEN – Parken började anläggas år 1799 i Stjärnsund. Den engelska pittoreska landsbygden stod som förebild, där gränsen mellan park och landskap var flytande. Sörboån dämdes upp, kanaler och dammar grävdes. Öar bands samman med bågformade vita broar och helt nytt park- och vattenlandskap konstruerades. I parken fanns hemliga trädgårdsgångar, friluftsaltare, trefaldighetskälla, lusthus, skulpturer och en kägelbana. Naturromantiken var på modet. Parken är öppen sommartid för besök.

HUSBY-SMEDBY – Husby socken är en av Dalarnas äldsta bondebygder. Den blev under tidig medeltid ett administrativt centrum för södra Dalarna. Husbyborna kände tidigt till hur järn framställdes och här ligger enligt traditionen, Sveriges äldsta bergslag – äldre än Hedenhös. Namnet Husby kommer från s.k. Husabyar. Det var kungsgårdar som tillhörde det kungliga godset, Uppsala Öd. Husby kungsgård var den nordligaste av Uppsalakungens alla ”Husabyar”. På Husby kungsgård skrevs Dalalagen på 1200-talet och här utfärdades också privilegiebrevet för Falu gruva år 1347. Smedby, en av Dalarnas äldsta orter, var länge Husby sockens centralort med kyrka, tingshus, gästgiveri, hembygdsgård och bank.

LÅNGSHYTTAN – Ståltillverkningen i Långshyttan spänner över 600 år och produktionen består i dag av rostfritt stål och snabbstål. Långshytteströmmens naturliga fall och rikliga vattenflöde gav goda möjligheter för järnframställning redan på 1400-talet. Malmen hämtades från gruvor i Bispberg och Garpenberg. På 1500-talet anlades hammarsmedjor, där skickliga smeder smidde tackjärnet från hyttorna till stångjärn. I mitten på 1700-talet byggde bergsmännen en s.k. mulltimmerhytta. Den ersattes år 1861 av en ståtlig hyttbyggnad, störst i Sverige, både när det gällde storlek och kapacitet. Båda hyttorna står kvar än idag. De visar, tillsammans med dagens moderna industribyggnader, en obruten tradition av järn- och ståltillverkning.

SILFHYTTEÅ – Sjöarna Fullen och Grycken, för evigt förenade med ett strömmande vattenfall, intar en central plats i Silvhytteå. I vattenbrynet speglar sig ruinen efter mulltimmerhyttan, som byggdes av Stjärnsunds bruk år 1787. Här och var syns stabila pelare av slaggsten, vilka en gång bar upp ett stort kolhus. I fonden står en rostugn, byggd av lysande grönskimrande slaggtegel. Hela miljön andas stillhet och ro och är i dag ett omtyckt utflyktsmål. Under slutet av 1600-talet anlades en silverhytta vid vattenfallet, vilken gav platsen dess namn. På 1700-talet var Silvhytteå ett komplett järnbruk med hytta, rostugn, malmgård, kontor, klensmedja och stall. År 1872 byggdes en sluss som tyvärr inte längre är i bruk.

KLOSTER – Vid Klosteråns strida ström anlades hyttor för järn och kopparframställning redan under 1400-talet. Platsen fick namnet Kloster efter ett cistercienserkloster. Grunden efter klosterkyrkan finns kvar än idag. I mitten på 1500-talet stängdes klostret och hyttor och hamrar övertogs av bergsmän. Vid sidan om järnhanteringen tillverkades också krut och från mitten av 1700-talet låg här Sveriges största krutbruk. I början av 1800-talet utökades verksamheten med ett plåtvalsverk. Det var Sveriges mest moderna valsverk och Kloster övergick långsamt till att bli ett framgångsrikt järnbruk fram till år 1888. På Klosters bruksmuseum berättas mer om brukets historia.

RÄLLINGSBERGS GRUVOR – En kylig vinterdag år 1841 gick Carl Westerholm, en pigg och alert bonddräng och sökte efter malm på en gammal ”grufvret”, som tillhörde byn Hienshyttan. Med hjälp av en lånad gruvkompass inringades ett 700 m långt malmstreck. Upptäckten blev avgörande för Långshyttans fortsatta utveckling som järnbruk, när försörjningen av järnmalm nu var tryggad. Rällingsbergs gruva består av fyra gruvor, som ligger vackert och överraskande öppet, mitt i ett sluttande odlingslandskap. När gruvan var som störst, arbetade här ungefär 100 män och kvinnor. Dynamitförråd, gruvstuga, maskinhus, skrädhus och en transformatorstation är allt som i dag återstår. Inom området ligger också ruiner och lämningar efter bl.a. anrikningsverket och ett omfattande transportsystem med kanaler, järnväg och linbana. Gruvan lades ned år 1932.

 

Husbyringens kansli ligger i Husbyringens besökscentrum, Bruksallén 27, 770 71 STJÄRNSUND.

Mejl: info@husbyringen.se. Telnr: 0225- 801 31. OBS. Enklast att nå oss via mejl då vi endast kan svara i telefonen när kontoret är bemannat.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-08-27

Husbyringen Besökscentrum
Telefon: 0225-801 31
E-post: info@husbyringen.se

Visit Dalarna
Tel:0771-62 62 62
E-post: info@visitdalarna.se
www.visitdalarna.se
facebook.se/visitdalarna

Lokal kontaktpersonVisit Dalarna
affärsutvecklare 
Pia Rydberg Wallner 
010-600 29 28
E-post:pia.rydberg-wallner@visitdalarna.se