Egenkontroll

Egenkontroll för hygienisk verksamhet

 

Du som driver en hygienisk verksamhet har ett ansvar att kontrollera din verksamhet. Detta för att minska riskerna för att sprida smitta och allergi till dina kunder, minska verksamhetens miljöpåverkan och öka säkerheten för både kunder och personal.

 

Egenkontroll vid yrkesmässig hygienisk verksamhet

Ansvarsfördelning och lämpliga rutiner för skötsel och kontroll är exempel på viktiga verktyg som underlättar för en verksamhetsutövare att bedriva sin verksamhet så att miljöbalken efterlevs.

 

Exempel på vad som kan ingå i egenkontrollen:

 • Ansvarsfördelning mellan verksamhetsutövare i de fall flera verksamhetsutövare bedriver anmälningspliktig verksamhet ”under samma tak”.
 • Ansvarsfördelning bland personalen som tydligt anger vem som ansvarar för vad.
 • Ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan en verksamhetsutövare och en eventuell fastighetsägare.
 • Rutiner för fortlöpande underhåll av lokaler och inredning.
 • Rutiner för städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning samt kontroll av åtgärderna.
 • Rutiner för upprätthållande av god hygien i samband med behandlingar.
 • Rutiner vid misstanke om smitta eller annan olägenhet för människors hälsa.
 • Rutiner för att kontrollera att de kosmetiska och hygieniska produkter samt medicintekniska produkter som används uppfyller gällande bestämmelser.
 • Fortlöpande och systematiska undersökningar och bedömningar av verksamhetens risker från hälso- och miljösynpunkt.
 • Rutiner för hantering av kemiska ämnen. Kontroll av förbrukningen av kemiska produkter och överväganden för att tillämpa produktvalsprincipen, se vidare Miljöbalkens hänsynsregler. Med kunskap om använda kemikalier kan de hälso- och miljömässiga skälen för utbyte, liksom arbetsmiljöskäl, beaktas.
 • Rutiner för kontroll av avfallshanteringen.

  

Risker

Du ska regelbundet undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Utifrån bedömningen ska du upprätta rutiner och vidta åtgärder för att minska riskerna. Riskbedömningen ska även omfatta rutin vid allvarlig incident eller olycksfall.

  

Ansvar

Det ska finnas dokumenterat vem eller vilka i verksamheten som är ansvariga för de frågor som regleras av miljöbalken. Om det finns flera verksamheter i lokalerna bör det finnas uppgifter om hur ansvaret är fördelat mellan er. Ni bör även ha en tydlig ansvarsfördelning mellan er och fastighetsägaren.

 

 

Dokumentation är viktig

Verksamhetens egenkontroll ska vara dokumenterad och kunna visas upp på begäran av miljöförvaltningen. Riskbedömning, ansvarsfördelning, rutiner, resultat av undersökningar samt vidtagna åtgärder ska ingå.

För mer information, Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901) 

Har du frågor om lagkrav kan Du kontakta Hedemora kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på växeln 0225-340 00

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-08-27