Egenkontroll

Miljöbalken 2 kap Allmänna hänsynsregler ligger till grund för bestämmelserna om egenkontroll. Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön har ett ansvar för planering och kontroll av verksamheten och åtgärderna. 

Syftet med egenkontrollen är att en verksamhetsutövare ska åstadkomma och upprätthålla

ett väl fungerande miljö- och hälsoskyddsarbete för sin verksamhet. Verksamhetsutövaren ska ha skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamheten. Verksamhetsutövarna är skyldiga att bedriva egenkontroll utan någon uppmaning från myndigheterna. Egenkontroll kan beskrivas som verksamhetsutövarens eget system för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på miljö och hälsa. En verksamhetsutövare ska därför på eget initiativ åtgärda brister i förebyggande syfte. Arbetet ska följa miljöbalkens och myndigheternas krav.

 

Enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll ska en verksamhetsutövare:

  •  Ha en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret.
  •  Upprätta rutiner för fortlöpande kontroll.
  •  Göra regelbundna undersökningar och riskbedömningar utifrån hälso- och miljösynpunkt.

  Resultaten ska dokumenteras.

  •  Ha en förteckning över verksamhetens använda kemiska produkter som kan innebära en risk ur hälso- och miljösynpunkt. 

För mer information, Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901) 

Har du frågor om lagkrav kan Du kontakta Hedemora kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på växeln 0225-340 00

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-12-04
Skriv ut