Idérik kväll för Långshyttans framtid

älskar.jpg

Under torsdagskvällen, den 16 september, träffades nästan femtio långshyttebor och andra engagerade för Långshyttans framtid för att prata utveckling och framtid. Kvällen kom att handla om trivsamma miljöer, kollektivtrafik, bättre förutsättningar för företag samt fritidsaktiviteter.

Engagemanget var stort, och det var stundvis svårt att göra sig hörd inne på Folket hus när Långshyttan diskuterades. Långshyttebor, tjänstepersoner från kommunen, från Hedemora bostäder samt kommunalråd och oppositionsråd, och representanter från andra politiska partier deltog i samtalen.  

Ett mötesrum, döpt till Rällingen, och människor vid flera bord som samtalar med varandra.

Nu fortsätter arbetet

Mötet kommer sig av den satsning som nu görs för att utveckla Långshyttan. Ambitionen är att öka attraktionskraften i och kring Långshyttan.

Under kvällen bildades sju arbetsgrupper som nu fortsätter samtalen. I slutet av året kommer ännu ett möte att arrangeras då arbetet ska stämmas av igen.

Den som är nyfiken på mer information, eller vill delta i arbetet kan kontakta Katarina Nordin, landsbygdsutvecklare på Hedemora kommun. Katarina.nordin@hedemora.se 0225-34184

De sju arbetsgrupperna

  • Kollektivtrafik
  • Företagande
  • Föreningsliv/fritid
  • Berätta om Långshyttan/marknadsföring
  • Trivsamma miljöer
  • Servicecenter
  • Folkhögskola
Två personer framför en whiteboardtavla med post-itlappar där idéer för utveckling av Långshyttan samlades.
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-09-17

Startsida