Bostad med särskild service LSS

Young20nurse20and20female20senior20in20nursing20home20-20original20174631.jpg

Den som behöver en bostad med stöd från personal hela eller delar av dygnet kan ha rätt till en bostad med särskild service. 

Det finns olika boendeformer för personer med funktionsnedsättning. Gruppboende eller serviceboende är boenden som beviljas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I en gruppbostad bor den som har ett mer omfattande behov av stöd och i en servicebostad bor den som klarar delar av sin livsföring själv.

Vilken boendeform som kan bli aktuell är beroende på individens behov. Läs mer om de olika boendeformerna samt vilka boenden som finns i Hedemora.

Det är en bistånsdhandläggare som bedömmer om du har rätt till en plats på ett anpassat boende. 

Ansöka om stöd och hjälp

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-01-19

Avdelningschef Funktionsnedsättning och sysselsättning
Emelie Forslund
Tfn: 0225-34005
E-post: emelie.forslund@hedemora.se

Biståndshandläggare LSS
Elisabeth Netzel
Tfn: 0225-341 95
E-post: elisabeth.netzel@hedemora.se

Biståndshandläggare SoL
Telefontid måndag-fredag 8.00-9.30
Nåd via kommunens växel 0225-340 00