IVO följer upp tidigare granskning

Nyheter - IVO följer upp tidigare granskning - ctl00_cph1_imgNews

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat barn- och ungdomsenheten under våren och sommaren 2021. Granskningen är en naturlig uppföljning utifrån den kritik IVO riktat mot förvaltningen tidigare.

IVOs granskning har varit omfattande. Dokument gällande barn och ungdomsenheten från 2020 och 2021 har skickats till inspektionen för kontroll. Vid årsskiftet kom IVO med sitt officiella resultat av granskningen, men omsorgsförvaltningen har redan efter sommaren fått information om IVOs förväntade besked.

Kvalitetsarbetet fortsätter

I samtliga ärenden där IVO nu riktar kritik kan omsorgsförvaltningen återrapportera att rutiner och arbetssätt redan justerats.

- Vi har gjort ett enormt utvecklingsarbete under 2020 och 2021 men det är inte ovanligt att IVO har synpunkter, kommenterar Marjo Savelius, chef för omsorgsförvaltningen. Jag vill betona att jag känner mig trygg med mina handläggare och deras arbete samt den kvalitetsförbättring som skett och som fortsätter ske.

Flertalet nya riktlinjer har tagits fram vilket inneburit nya arbetssätt för bland annat barn och ungdomsenheten. Egenkontroller görs fortlöpande, granskningsmallar har tagits fram och används i utredningsarbetet, resursförstärkningar och omorganisation är några viktiga pusselbitar i det förändringsarbete som pågår.

- Kvalitetsarbetet kommer alltid att fortsätta, och vi är inte i hamn med allt, säger Marjo Savelius. Därför ser jag IVOs granskning som ett bra stöd för oss. Men jag vill också betona att vi har agerat snabbt och därför redan åtgärdat bristerna som IVO har påtalat.

 

Marjo Savelius, förvaltningschef

 Marjo Savelius, chef omsorgsförvaltningen. 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-01-04

Startsida