Folkhälsomål

 Blåsippor ibland torra löv

Nationella mål för folkhälsan

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Folkhälsopolitiken har åtta målområden med ett stärkt fokus på jämlik hälsa.

  1.        Det tidiga livets villkor
  2.        Kunskaper, kompetenser och utbildning
  3.        Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4.        Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5.        Boende och närmiljö
  6.        Levnadsvanor
  7.        Kontroll, inflytande och delaktighet
  8.        En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Särskilt viktigt är det att hälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa. Folkhälsan påverkas och bestäms av människors livsvillkor, levnadsvanor och olika faktorer i samhällsmiljön.

Nationella mål för folkhälsan Folkhälsomyndigheten

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-11-18

Utvecklinggsledare
Angela Poroli
tel 0225-341 99 
angela.poroli@hedemora.se

Besök: Receptionen
            Hökargatan 6
            Hedemora