Samling för social hållbarhet i Dalarna

 Leende barn som ligger i ett tält tillsammans

Dalarnas kommuner, landsting, länsstyrelse, högskola och region samlades 2016–2018 för att:

  • utveckla arbetsformer för att systematiskt mäta, följa och beskriva befolkningens hälsoutveckling och fördelningen av hälsans sociala bestämningsfaktorer i länet på lokal och regional nivå och kommunicera detta
  • främja kunskapsbaserad praktik
  • sprida kunskaper och erfarenheter inom några utvalda temaområden som är avgörande för att minska skillnader i hälsa och främja social hållbarhet
  • stimulera till samverkan och kunskapsallianser inom och mellan länets lokala och regionala samhällsaktörer i offentlig, privat och civil sektor.

Samlingens fyra temaområden:

  1. Ge alla barn en bra start i livet – livsförhållanden under de tidiga åren får viktiga konsekvenser långt fram i livet.
  2. Ge alla barn och unga goda förutsättningar under tiden i skolåldern – skolan ger människor möjlighet att växa och påverka sin livssituation.
  3. Ge alla förutsättningar till egen försörjning – att ha ett arbete är det viktigaste sättet att känna sig inkluderad i samhället.
  4. Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen för alla – den rumsliga planeringen och samhällets servicefunktioner kan på avgörande sätt bidra till att öka individens frihet och livschanser.

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-11-18

Utvecklingsledare
Angela Poroli
tel 0225-341 99 
angela.poroli@hedemora.se

Besök: Receptionen
            Hökargatan 6
            Hedemora