Reflektioner kring jämställdhetsarbetet


Vad har vi har hänt i vår egen utveckling som pedagoger?

Genom att i grupp få diskutera, av alla läst litteratur slogs vår tro, om att vi bemöter alla lika och att vi är ett jämställt samhälle sönder. De flesta av oss trodde nog att det såg annorlunda ut. Beroende av vilken ”ryggsäck” vi bär med oss så har vi olika lätt/svårt att ta till oss av den insikten.
 
Bild 3 Spännande men svårt. Vi ska försöka förändra beteenden och synsätt som funnits, och finns, i många år. När vi exempelvis studerade barnlitteratur och barnsånger upptäckte vi att pojkar många gånger har huvudrollen. Vi kan på ett lätt sätt ändra på det om vi tänker till och berättar sagorna lite annorlunda, men det är lätt att falla tillbaka i gamla vanor.
 
Genusglasögon.  Vi försöker sätta på oss genusglasögonen varje dag, men faller lätt tillbaka i fallgroparna. Tex….
 
Miljöns påverkan.  När vi förändrar våra miljöer tänker vi utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vi försöker dels skapa könsneutrala mötesplatser och då tror vi att alla former av skapande aktiviteter är bra. I de mer traditionella mötesplatserna försöker vi blanda olika typer av lekar. Dockskåpet, bilarna och bygglek kan samsas och bli en fantasieggande miljö för både flickor och pojkar.
 

För att kunna se om vårt tänk gör skillnad observerar vi oss själva och barngrupperna. Det fick vi träna på i utbildningen och vi tränar än! 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2014-04-22