Könsuppdelad statistik - varför då?

Sveriges kommuner och regioner har lanserat ”Jämställdhet hela vägen”, en serie med filmer om hur jämställdhetsintegrering kan ge konkreta effekter för medborgarna. Där lyfter de Hedemora som ett gott exempel för långsiktiga arbete med könsuppdelad statistik och hur det har lett till konkreta resultat i kommunen.

Vid uppstarten av projektet ”En väg in” som drivs av Hedemora kommun med hjälp av EU-medel från Asyl-, migration- och integrationsfonden (AMIF) började könsuppdelad statistik föras för varje aktivitet. En utmaning som uppmärksammades var att asylsökande och nyanlända kvinnor ofta har svårt att komma ut i sysselsättning. Genom könsuppdelad statistik kunde kommunen följa hur de insatser som anordnades fungerade för kvinnor och män och på så sätt sätta in åtgärder för att höja kvinnors deltagande. 

Användningen av könsuppdelad statistik i Hedemora kommun har lett till att fler kvinnor deltar i insatser för nyanlända, bland annat företagsstöd och aktiviteten ”Kvinnor möts” som erbjuder ett forum enbart för kvinnor att umgås och diskutera. 

Projektet ”En väg in” drevs av Hedemora kommun med hjälp av EU-medel från Asyl, migration och integrationsfonden (AMIF).

amifeu-01_edited.jpg 


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-11-24

HR-konsult
Emelie Katajisalo
0225-341 51
emelie.katajisalo@hedemora.se