Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Allmän information om mätning

Här får du information om olika typer av mätningstjänster som du kan beställa.

Allmänt om mätning
Inmätning innebär att vi mäter in byggnader, vägar, brunnar, belysningsstolpar och annat som bildar underlag för planering, projektering och byggnation. 

Så kontaktar vi dig vid mätningsuppdrag
När vi behöver mäta på din fastighet ringer vi alltid på. Är du inte hemma lägger vi informationslapp ”Information till fastighetsägaren” i din postlåda. Där får du information om vilken typ av mätning vi gjort:

Kartdatabasuppdatering
För att uppdatera och öka kvaliteten i Hedemoras kartdatabas mäter vi in byggnader, vägar, brunnar, belysningsstolpar, häckar, staket, ledningar och annat som bildar underlag för all planering, projektering och byggnation i Hedemora stad.

Inmätning av byggnad enligt bygglov
Ungefär två år efter att ditt bygglov beviljats gör vi en inmätning av den aktuella byggnaden för att uppdatera stadens kartdatabas. Har du inte påbörjat byggnationen avslutar vi bygglovsärendet.

Mätning till nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta används som underlag för ditt bygglov när du ska bygga nytt. Den innehåller uppgifter från kartdatabasen, markhöjder och gällande planbestämmelser. 

Referenssystem
Plan: Sweref 99 15 45
Höjd: RH 2000

Andra mätningstjänster
Vi kan hjälpa dig med mätningstjänster som inmätning för planering, projektering och byggnation, precisionsavvägning, rutavägningar och olika typer av specialmätningar.


Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-06-01