Adresser och namnsättning

I Hedemora är det Kart&Mät-avdelningen vid Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för adressättning samt ajourhållning av lantmäteriets adressdatabas. Adresser sätts enligt svensk standard för adressättning och efter Lantmäteriets riktlinjer. 

Lantmäteriet säkerställer sedan adressens koppling till fastigheter, koordinater, administrativa indelningar som församling mm. Efter detta lägger Posten AB till postort och postnummer till den nya adressen och Skatteverket inför de nya adresserna i folkbokföringen.

Vilka platser behöver adresser?
Varje byggnad ska ha en adress som talar om var huset finns. Infartens eller entréns läge är avgörande för adressens placering eftersom det är den som talar om varifrån man når fastigheten eller bostaden. Vid adressering i tätorterna används gatunamn med nummer och på landsbygden trakt- eller bynamn med nummer. Adresserna är grunden för postens adresser och folkbokföringsadresser. Dessutom är de till för att polis, räddningstjänst och ambulans ska hitta fram till rätt plats.

De platser som normalt behöver belägenhetsadresser är:
Huvudentréer och/eller ingångar till byggnader med bostäder där människor bor stadigvarande eller under längre perioder, t.ex. småhus, fritidshus.
Om det finns flera ingångar som leder direkt eller via trapphus till bostäder i sådana byggnader, ska varje sådan ingång ha en unik adress.
Huvudentréer och/eller ingångar till byggnader med verksamheter som kontor, verkstäder, butiker m.m. där anställda och andra normalt verkar och vistas under arbetstid.
Huvudentréer och/eller ingångar till samlingslokaler, kyrkor, utbildningslokaler, idrottsanläggningar och liknande där många människor vistas samtidigt.
Industriella anläggningar av permanent karaktär som behöver regelbundna leveranser eller tillsyn.
Obebyggda tomter (där bebyggelse kan förväntas).
Byggnader där människor är eller kan förväntas bli folkbokförda ska alltid ha belägenhetsadresser.

Fastighetsägare
När en ny eller ändrad adress fastställts och registrerats av kommunen, skickas en bekräftelse till fastighetsägaren. Fastighetsägaren ska se till att skyltningen är aktuell och korrekt samt att numren placeras så synligt som möjligt på exempelvis fasader eller grindstolpar. Adressen ska även anslås på postlådan. Fastighetsägaren ska också informera eventuella hyresgäster och arrendatorer när en adress ändrats eller tillsatts.

Namnsättning
Det är kommunen som ansvarar för att sätta namn på torg, platser, gator och vägar men även på egna verksamheter som skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Vid namnsättning ska god ortnamnssed iakttas, det vill säga, kommunen måste följa Kulturmiljölagen vid namnsättning. 

Om adress saknas
Saknar du adress till din byggnad? Kanske har Du byggt ett hus på en avstyckad tomt, eller har ett fritidshus som inte har en adress, vänligen kontakta Kart&Mät-avdelningen vid Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, miljoochbyggkontoret@hedemora.se
 

 


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-09-01
Skriv ut