Baskarta - Primärkarta

Primärkartan, som idag heter baskarta, är kommunens mest detaljrika karta. Den visar bland annat fastighetsgränser, byggnader, gator, höjdinformation, markdetaljer, vattendrag och adresser. Baskartan lagras digitalt i en central kartdatabas som utgör grunden för all kartproduktion. Kartan uppdateras kontinuerligt och används i flera sammanhang, exempelvis som grundkarta till detaljplaner, som underlag för situationsplaner i bygglovsprocessen men även i planering, projektering och vid dokumentation.

Omfattning
Omfattar Hedemora, Grådö, Västerby, Vikmanshyttan, Långshyttan, Smedby, Nordansjö, Garpenberg, Stjärnsund och Ingvallsbenning-Turbo

Aktualitet
Uppdateras kontinuerligt och på uppdrag

Format
dwg/dxf, shape, pdf och i pappersformat

Referenssystem
Plan: Sweref 99 15 45
Höjd: RH 2000

Öppen data
Kommer under år 2020

Kostnad
Utdrag från baskartan kan beställas hos kart- och mätenheten och debiteras då enligt gällande plan- och bygglovstaxa. Kontakta oss för prisuppgift.

Beställning
Blankett

Mer information och prisuppgift
Kontakta miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet, e-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se eller Hedemora kommun, telefon: 0225-340 00

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-10-25