Nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta
Nybyggnadskartan används vid nybyggnad av en- eller flerbostadshus, fritidshus, industri, lager mm. Bygglovhandläggaren avgör vilken typ av nybyggnadskarta som behövs utifrån vad du ska bygga. 

Förenklad nybyggnadskarta
Om det rör sig om mindre projekt som inte innebär anslutning till vatten och avlopp kan det vara tillräckligt med en förenklad nybyggnadskarta. Används exempelvis om du ska uppföra gäststuga, uterum, mindre tillbyggnader eller byggnad nära fastighetsgräns i detaljplanerat eller tätbebyggt område.

Situationsplan
Situationsplan är den handling som ingår i ansökan om bygglov i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader. Den upprättas av byggherren eller av dennes arkitekt och visar befintligt eller planerat läge för byggnader, tillbyggnader och andra anläggningar på tomten i förhållande till tomtens gränser. Situationsplanen är oftast upprättad på en nybyggnadskarta i skala 1:500. Underlaget innehåller fastighetsgränser och byggnader och är baserad på ett utdrag ur kommunens Baskarta - Primärkarta.

Omfattning
Hela kommunen

Aktualitet
Gällande fastighetsgränser, uppdaterad baskarta samt gällande planbestämmelser.

Kartskala
1:500

Format
pdf- och dwg-format

Referenssystem
Plan: Sweref 99 15 45
Höjd: RH 2000

Kostnad
Kartan debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa. Kontakta oss för prisuppgift.

Beställning
Blankett Nybyggnadskarta

Mer information och prisuppgift
Kontakta miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet, e-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se eller Hedemora kommun, telefon: 0225-340 00

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-08-24