Begära ut handlingar

Ritningsarkiv

 

I kommunarkivet förvaras normalt handlingar som är äldre än fem år. Om du vill begära ut handlingar från kommunarkivet kontaktar du kommunarkivarien per telefon eller e-post. Besök bör bokas i förväg.

Söker du mer aktuella handlingar kontaktar du verksamheten direkt, t.ex. förvaltningens registrator, som är den som sköter registreringen av handlingar.


Avgångsbetyg/Studieintyg

  • Avgångsbetyg från årskurs 9 överlämnas till kommunarkivet ca fem år efter avslutad skolgång. Annars finns de kvar på respektive skola. Kontakta då respektive rektorsassistent.
  • Avgångsbetyg från gymnasiet eller vuxenutbildning förvaras på Martin Koch-gymnasiet. Kontakta deras rektorsassistent.
  • Önskar du ett studieintyg, t.ex. för en ansökan om stipendium, kan du kontakta kommunarkivet om det gått minst fem år sedan du lämnade skolan. Annars vänder du dig till skolan direkt.

 

Fastighetshandlingar

Söker du ritningar eller andra handlingar rörande en fastighet kan du kontakta Miljö- & samhällsbyggnadsförvaltningen. De har de flesta bygglovshandlingar hos sig. Till kommunarkivet har en mindre del fastighetshandlingar överlämnats, främst gällande fastigheter som varit eller är i kommunens ägo.

 

Personalhandlingar

Personalhandlingar fram till februari 2007 förvaras i kommunarkivet. Därefter förvaras de hos Lönenämnden i Norbergs kommun.

 

Socialakter

Akter gällande minderåriga, som faderskap, adoption, placering, barnavårdsmannaskap och liknande bevaras i kommunarkivet när de inte längre är aktuella i verksamheten.

När det gäller akter som rör vuxna görs ett så kallat forskningsurval av akter för personer födda dag 5, 15 eller 25 i varje månad. Övriga handlingar gallras (förstörs).

 

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-10-22

Arkivet är tillgängligt måndag-torsdag samt varannan fredag efter överenskommelse.
Arkivet nås via kommunens reception/kundtjänst. Boka besök innan.


Arkivarie
Nicole Matsson                                                0225-341 65
nicole.matsson@hedemora.se