Kan jag lämna in handlingar till kommunarkivet?

Ett kommunarkiv är i första hand avsett för att ta hand om de handlingar som kommunens verksamheter bevarar. I Hedemora kommun finns ett politiskt beslut som innebär att kommunarkivet ska kunna ta emot enskilda arkiv av lokalhistoriskt intresse. Med enskilda arkiv menas då att handlingar från privatpersoner, föreningar, företag, byar eller gårdar. Föreningar som tillhör en distriktsorganisation med medlemskap i Dalarna Folkrörelsearkiv ska hänvisa dit. Du kan se om din förening är medlem i Folkrörelsearkivet på deras webbsida. Om du vill lämna in ett enskilt arkiv kontaktar du arkivarien. Plats måste förberedas och du kan då även få råd om hur du ska ordna dina handlingar inför inlämnandet.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2014-02-28
Skriv ut