Lämna in handlingar

Kommunarkivet är i första hand avsett för att ta hand om de handlingar som kommunens verksamheter rekommenderas att bevara. För inlämning av dessa finns interna rutiner framtagna.

 

I Hedemora kommun finns dessutom ett politiskt beslut som innebär att kommunarkivet ska kunna ta emot enskilda arkiv av lokalhistoriskt intresse. Med enskilt arkiv menas då handlingar från privatpersoner, föreningar, företag, byar eller gårdar. Föreningar som tillhör en distriktsorganisation med medlemskap i Dalarnas Folkrörelsearkiv ska dock hänvisas dit. Se om din förening är medlem i Folkrörelsearkivet här.

 

Om du vill lämna in ett enskilt arkiv kontaktar du arkivarien. Plats måste förberedas och du kan då även få råd om hur du ska ordna dina handlingar inför inlämnandet.

 

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-11-25

Arkivet är tillgängligt måndag-torsdag samt varannan fredag efter överenskommelse.
Arkivet nås via kommunens reception/kundtjänst. Boka besök innan.

Arkivarie
Nicole Matsson                                                0225-341 65
nicole.matsson@hedemora.se