Kommunens ekonomi får positivt resultat kvartal 1

Kalkylator, penna och diagram.

Hedemora kommuns ekonomiska uppföljning i årets första kvartalsrapport visar ett överskott i budget.

Kommunens ekonomi går bättre än beräknat enligt årets första kvartalsrapport. Det redovisade resultatet för kommunens samlade verksamhet visar efter årets tre första månader ett budgetöverskott på 4,9 miljoner.

Omsorgsnämnden visar ett överskott på 5,1 miljoner. Överskottet beror delvis på erhållna statsbidrag men också på de strukturella förändringar som verksamheten drivit igenom senaste åren bland annat på avdelningen för Individ- och familjeomsorg. Där minskade kostnaderna med 17 miljoner för 2021 jämfört med 2020.

- En verksamhet med god kontroll har bättre förutsättningar att vara effektiv, vilket får positiva ekonomiska effekter. Överskottet som vi ser i den här kvartalsrapporten är sannolikt en fortsättning av senaste årets resultat, säger Anita Mikkonen, ekonomichef på Hedemora kommun.

Prognosen för kommunen totalt förutspår ett överskott med 1,8 miljoner. En osäkerhetsfaktor för den fortsatta utvecklingen med årets prognos är det som händer i omvärlden.

- Ökade kostnader såsom högre bränslepriser inom trafiken, elkostnader, kostnader för livsmedel, ökat pris för bygg- och kapitalvaror samt förlängda leveranstider, är sådana faktorer som kan påverka det slutliga utfallet vid årsskiftet, säger Anita Mikkonen.

Ta del av kvartalsrapporten: Hedemora kommun, ekonomisk rapport 2022-03-31


 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-05-09

Startsida