Kemikalieanläggningar

Gruvindustrin i Garpenberg

Inom Hedemora kommun finns det en anläggning som klassas enligt Sevesolagen och det är Boliden Mineral AB i Garpenberg. 

Bolag som omfattas av Sevesolagen är skyldiga att ha planer för hur företaget på ett effektivt sätt ska kunna varna allmänheten vid olyckor. Nedan hittar Ni kort information om företagen och länkar till Räddningstjänstens planer för räddningsinsatser.

882_Boliden_Garpenberg_MB_3_Maj_2014__BP_0387_web.jpg
Foto: Boliden, Stefan Berg

Information om Boliden Mineral

Företaget som ligger i Garpenberg bryter malm i en underjordsgruva. Malmen som bryts anrikas i ett anrikningsverk. Vid anrikningsverket hanteras kemikalierna natriumdikormat, zinksulfat, xantater och kopparsulfat.

Gruvan hanteraräven stora mängder med diesel, eldningsolja och gasol inom området.

Boliden ansvar för de dammar som finns i anslutning till Garpenberg. Den största dammen är Rullshyttemagasinet som även den omfattas av särskild lagstiftning.

Läs mer i foldern Vad gör jag om larmet går? Information om säkerhetsarbetet vid Boliden Garpenberg

Kommunens plan för räddningsinsatser för Boliden Mineral AB i Garpenberg, Hedemora kommun

Lagar som styr ovanstående

  • Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
  • Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
  • Förordning (2013:319) om utvinningsavfallInformation om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-01-12