Skogsbrand

Risken för brand i terräng styrs av väder och typ av vegetation som finns i området.  

Många av kommunens större samhällen ligger i direkt anslutning till skogsmark vilket kan innebära att en skogsbrand i anslutning till ett samhälle innebära att byggelse kan komma att skadas vid en skogsbrand.

För att försvåra för skogsbränder att nå bebyggelse kommer kommunen på den mark som vi äger skapa skyddszoner ut mot skogsmarken. Exempel på åtgärder kan vara att öka andel lövträd samt skapa förutsättningar för nå ut med brandbegränsande åtgärder.    

Kommunens krisledningsstab har under ett par tillfällen haft stabsövning i att utrymma delar av kommunens samhällen till annan plats.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-11-06
Skriv ut