Våra kommunala bolag

Hedemora kommun har tre helägda bolag; AB Hedemorabostäder, Hedemora Kommunfastigheter och Hedemora Energi 

AB Hedemorabostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som är helägt av kommunen. Bolaget ska medverka till att bostadsförsörjningen är tillfredsställande i alla kommundelar, och att bostadsutbudet är så variationsrikt att såväl stora som små hushåll kan erbjudas en lämplig bostad.

Hedemora kommunfastigheter AB är ett systerföretag till Hedemorabostäder, som bland annat äger och förvaltar kontors- och affärsfastigheten Tjädern 8. 

Hedemora Energi  är en koncern med två dotterbolag, Hedemora Kraft och Värme AB samt Hedemora Elnät AB.

I moderbolaget distribuerar vi fjärrvärme och stadsnätstjänster. Vi producerar och distribuerar dricksvatten, omhändertar och renar avloppsvatten samt transporterar och behandlar avfall.

I Hedemora Kraft och Värme AB sker koncernens fjärrvärme- och elproduktion. Hedemora Elnät AB distribuerar elenergi .

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-06-01