Övriga funktioner

Utvecklingsledare kommunstyrelseförvaltningen

Utvecklingsledaren har till uppgift att arbeta med övergripande kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Utvecklingsledaren hanterar i huvudsak frågor som handlar om ledning och styrning ur ett helhetsperspektiv. I uppdraget ingår att stötta kommunens andra verksamheter i frågor som målstyrning, systematiskt förbättringsarbete, uppföljning och analys samt Agenda 2030 och målen för en hållbar utveckling.

Säkerhetschef

Till kommunstyrelseförvaltningen hör kommunens säkerhetsenhet som arbetar med förebyggande säkerhets- och krisledningsarbete.

Enheten arbetar med bland annat: 

  • Säkerhetsfrågor
  • Informationssäkerhet
  • Kris- och beredskapsfrågor

Kommunjurist 

Kommunjuristen arbetar på uppdrag av kommunen och de kommunalägda bolagen som rådgivare, sakkunnig, ombud och utredare avseende juridiska frågor.

Strategisk samhällsplanerare

Inom förvaltningen finns också rollen Strategisk samhällsplanerare.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-12-15