Överförmyndarkansli

Överförmyndaren är lagreglerad genom bland annat föräldrabalken, äktenskapsbalken, ärvdabalken, förmyndarskapsförordningen samt även vissa internationella bestämmelser.

Överförmyndaren/överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet. Dess främsta uppdrag är att se till att de som inte kan eller får ta hand om sina angelägenheter, det vill säga hantera sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person, får sina behov tillgodosedda genom att god man eller förvaltare utses.

När du behöver hjälp och stöd med att bevaka din rätt kan du ansöka om att få en god man, förvaltare eller en förmyndare. I dessa frågor samverkar Hedemora kommun med V-Dala överförmyndarsamverkan. Överförmyndaren finns för att ge stöd och hjälp till de människor som har behov av god man eller förvaltare samt ansvarar för tillsyn över god man och förvaltare. Överförmyndaren har också hand om en del förmyndarskapsärenden.  

Här kan du läsa mer om V-Dala överförmyndarsamverkan

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-12-09