Vad kostar det?

I alla lov- och anmälningsärenden tas det ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Många som ska söka om lov eller göra en anmälan undrar vad kostnaden är. Det är dock svårt att säga exakt kostnad då det finns flera faktorer som avgör detta.
Nedan finns prisexempel på några vanliga åtgärder.

Observera att prisexemplen är ungefärliga då kostnaden är beroende av vad som behöver göras i ärendet.

Prisexempel lov och anmälan

I prisexemplen ingår inte andra avgifter som kan tillkomma, t.ex. kartavgift och planavgift. Arean som anges avser bruttoarea/öppenarea.


Nybyggnad enbostadshus/fritidshus

130 - 199 kvm     19 000 - 32 000 kr

200 - 299 kvm     24 000 - 38 000 kr

 

Nybyggnad komplementbyggnader samt tillbyggnader

Under 50 kvm                                                                 5 000 - 12 000 kr

50 - 129 kvm                                                                   7 000 - 17 000 kr

Enklare byggnader/tillbyggnader under 50 kvm*            3 000 - 10 000 kr

*Med enklare byggnader/tillbyggnader avses byggnader/tillbyggnader med enklare konstruktion t.ex. carportar, skärmtak, växthus.


Attefall

25 kvm     2 370 kr

15 kvm     1180 kr

 

Utvändig ändring (t.ex. byte av fasad- eller takbeklädnad, ommålning)

3 000 - 8 000 kr

 

Mur och plank

3 000 - 9 000 kr

 

Skyltar

1 600 - 10 000 kr

 

Rivning

Enkla byggnader                   1 700 kr

< 250 kvm                              5 000 kr

250 - 999 kvm                       10 000 kr

> 1000 kvm                            20 000 kr

Utanför planlagt område        2 400 kr

 

Installation av eldstad

1 630 kr

 

Förhandsbesked

7000 - 13 000 kr

 

Strandskyddsdispens

Åtgärder inom en etablerad tomtplats                    2 400 kr

Nyetablering                                                           7 500 kr

 

Avslag

Vid avslagen ansökan/anmälan debiteras full avgift för arbete.


Här hittar ni vår E-tjänst för att söka bygglov m.m.

Mitt Bygge

Vid frågor är ni välkomna att kontakta byggavdelningen.
Ni hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan.

Se en schematisk bild över bygglovsprocessen här

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-12-04

Till kommunen växel: 0225-340 00