Kommunens krisberedskap

Krisledningsorganisationen och struktur

Krisledningsorganisationen är kommunens strategiska ledning vid en samhällsstörning och dess uppgift är att bedriva ledning och samverkan på strategisk nivå i syfte att skapa inriktning och samordning på verkställande nivå. Rent organisatoriskt är krisledningsorganisationen uppbyggd av två delar, Ledning och Stab. Ledningen är den inriktande och beslutande delen av krisledningsorganisationen medan staben utgör dess stöd för att kunna bedriva ledning och samverkan.

Kommunens struktur för att hantera samhällsstörningar vilar på de grundläggande principerna, vilket innebär att krisledningsorganisationen egentligen är en förstärkning av ordinarie lednings- och organisationsstrukturer. Enkelt uttryck handlar det om att utifrån ansvars-, och närhetsprincipen förstärka kommunens vardagliga ledningsstruktur på den strategisk nivå.

Krisledningsorganisationen kan aktiveras i tre olika lägen. Aktiveringen sker utifrån var i kommunens ledningsstruktur som ansvaret för att bedriva ledning och samverkan finns i förhållande till den inträffade händelsen. Beredskapslägen utgörs av Särskild samordning, Extraordinär händelse och Höjd beredskap. Indelningen är nödvändigt utifrån att typ av händelse styr både behovet av handlingsutrymme och den juridiska grunden för mandatet som är nödvändigt för att kunna bedriva ledning och beslutsfattning vid en samhällsstörning. Om krisledningsorganisationen inte är aktiverad befinner sig kommunen i ett normalläge. I normalläge bedrivs ledning i den vardagliga förvaltningsstrukturen.

Med samhällsstörning avses företeelser och händelser som hotar eller skadar det som ska skyddas i samhället.

Normalläge

Händelser inom kommunen hanteras inom ordinarie linjeorganisation med stöd av specialister, till exempel  från säkerhet, kommunikations- eller personalavdelningen.

Ledningsansvararig är respektive linjechef.

Grundberedskapen för att hantera olyckor upprätthålls av Södra Dalarnas Räddningstjänst som har två deltidsstationer inom kommunen (Hedemora och Långshyttan). Om det behövs mer resurser kommer förstärkning i först hand ifrån Avesta som har en heltidskår.

Sodra_Dalarnas_Raddningsforbund.jpg

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA   KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Hedemora   Långshyttan


Särskild samordning

Inträffar när en händelse inte längre kan hanteras av  endast en kommunal verksamhet.

Ledningsansvarig är kommundirektören. 

Extraordinära händelser

Om det inträffar en situation som gör att samhället inte längre fungerar normalt har kommunen en Krisledningsplan som styr hur kommunen ska ledas. Ledningen av kommunen tas då över av krisledningsnämnden som är tillika kommunstyrelsens arbetsutskott.

Exempel på händelse kan vara ett stort och/eller långvarigt elavbrott, en stor olycka eller hårt väder som orsakar skador. Branden i Västmanland är ett exempel på en extraordinär händelse.

Ledningsansvarig är krisledningsnämnden. 


Ansvarig nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen


 

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-09-24

Tfn: 0225-340 00
Tfn-tider: 8:00-12:00, 13:00-17:00
E-post: Kommun@hedemora.se
Öppet: 9:00-16:00

Besök: Receptionen
           Hökargatan 6
           Hedemora