Kulturpris och ledarpris

 

Collage med tjejer som spelar innebandy, tjejer som dansar och en kille som spelar trumpet.

Bildningsnämnden har till uppgift att verka för ett rikt kultur- och fritidsliv i kommunen. I uppdraget ingår att dela ut pris för kultur- och fritidsinsatser. Kommunfullmäktige delar vid årets sista sammanträde ut pris för insatser inom kultur- och fritid, utifrån beslut i bildningsnämnden. 

Hedemora kommuns kulturpris utdelas som stöd eller belöning för förtjänstfull kulturell insats med avsikt att stimulera fortsatt aktiv kulturgärning.

Kulturpriset tilldelas personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta/verksamma inom Hedemora kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen.

Hedemora kommuns ledarpris utdelas till förtjänt ledare inom kommunens föreningsverksamhet.

Ledarpriset är personligt och kan tilldelas person som är aktiv ledare i förening med verksamhet inom Hedemora kommun.

Ledarpriset utdelas som stöd eller belöning för förtjänstfull ledarinsats och avsikten är att stimulera till fortsatt ledarskap.

Reglemente för kulturpris och ledarpris, se: Författningssamling -> Stipendier

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-06-01