Bidrag till kulturevenemang

Kulturevenemang ska avse någon eller några av konstformerna litteratur, bild (konst, film, foto), scenkonst (musik, teater, dans) samt och/eller kultur/vetenskap. Evenemanget ska vara öppet och tillgängligt för alla. Projekt som är nytänkande, främjar jämställdhet och mångfald och/eller riktar sig mot barn och unga är prioriterade.


Evenemangsstöd


•Föreningar kan söka evenemangsstöd för evenemang som inte är entrébelagt. Stödet betalas ut efter att evenemanget har ägt rum och efter att skriftlig redovisning har skett till bildningsförvaltningens kulturenhet.

•Särskilt evenemangsstöd för anordnande av entrébelagt evenemang som gått med förlust (efter slutredovisning) finns möjlighet att beviljas stöd för en del av förlusten. Stödet betalas ut efter att evenemanget har ägt rum och efter att skriftlig redovisning har skett till bildningsförvaltningens kulturenhet.


Ansökningsförfarande för kulturarrangemang och evenemangsstöd


Under E-TJÄNSTER/BLANKETTER finns blanketten du ska använda vid ansökan. Ansök innan sista ansökningsdag.

I ansökan ska följande information finnas


•Ange vilket bidragsbelopp du söker, samt en budget för evenemanget (kostnader och intäkter) -uppgift om beräknade intäkter från entréavgifter, - uppgift om medarrangörer.

•Beskriv evenemanget och hur det motiverar bidragets syfte ovan.

•Ange antalet uppskattade besökare och deltagare och varifrån de kommer (från kommunen, länet,Sverige och/eller internationellt).

•Uppgift om övriga finansiärer av evenemanget som man söker/sökt bidrag från (ange aktuelltbidragsbelopp eller annan form av finansiering, om finansiärerna beviljat bidrag eller omansökningen ännu inte är beslutat).

•Beskriv hur Hedemora kommun får vara synligt vid evenemanget.

•Andra ansökningar om ekonomiskt stöd (avseende samma evenemang) som har gjorts tillkommunen eller planer på att ansöka.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-05-11

Kulturenhetschef 
                                                                                 
Harry Lehto
0225-342 75                                           
harry.lehto@hedemora.se