Studier på grundskolenivå

Om du har kortare utbildning än 9 år, eller om du behöver repetera ämnen på grundnivå för fortsatta studier, finns vuxenutbildning på grundskolenivå.

Kurserna inom grundläggande nivå motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. Innehåll och arbetssätt är anpassade till vuxnas erfarenheter och sätt att lära. Utbildningen är till för dig som:

 • inte gått i skolan på länge
 • inte har grundskolekompetens eller motsvarande
 • behöver förbereda dig för studier på gymnasial nivå.

28348934-SMIeR.jpg

Olika sätt att studera

Inom den grundläggande vuxenutbildningen ges vissa kurser schemabundet på plats andra på distans.

Behörighet

Du kan börja studera tidigast från andra kalenderhalvåret det år du fyller 20.

Kurser, ämnen och poäng

Vi erbjuder kurser inom nedanstående ämnen med delkurser på grundskolenivå i klass, distans med handledning. Kurserna startar vid samtliga kursstarter under året.

 • Engelska delkurs 1 - 4 totalt 600 poäng
  delkurs 1: 100 poäng, delkurs 2: 100 poäng, delkurs 3: 200 poäng, delkurs 4: 200 poäng 
 • Matematik delkurs 1 - 4 totalt 600 poäng
  delkurs 1: 100 poäng, delkurs 2: 100 poäng, delkurs 3: 200 poäng, delkurs 4: 200 poäng 
 • Svenska delkurs 1 - 4 totalt 700 poäng
  delkurs 1: 100 poäng, delkurs 2: 200 poäng, delkurs 3: 200 poäng, delkurs 4: 200 poäng 
 • Svenska som andraspråk delkurs 1 - 4 totalt 700 poäng
  delkurs 1: 100 poäng, delkurs 2: 200 poäng, delkurs 3: 200 poäng, delkurs 4: 200 poäng 

Ansök till studier på grundskolenivå

Du kan även hämta ansökningsblanketter hos oss på Hemgatan 4. 


Studieekonomi

28481553-tJqsi.jpg

När du studerar på vuxenutbildningen finns det möjlighet att söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

 • Du är berättigad till studiemedel om du läser på minst 50% dvs deltid.
 • Studiemedel består av bidrag och lån. Hur mycket du har rätt till beror på om du studerar heltid, deltid och antal veckor du studerar. Du ansöker själv hos CSN.
 • Du har rätt till studiemedel från hösten du fyller 20 år. Glöm inte att lämna en studieförsäkran på CSN:s hemsida när du har fått beslut från CSN.
 • Du måste meddela CSN och skolan om du blir sjuk, och försäkringskassan om du är hemma för Vård av barn (VAB). Läkarintyg ska lämnas till skolan efter sjunde dagen.

Du kan ha rätt till så kallat Studiestartstöd om du har:

 • varit arbetslös i minst 6 månader och varit inskriven på arbetsförmedlingen.
 • inte har slutfört gymnasiet och är mellan 25 och 56 år. Du får inte heller ha haft studiemedel från CSN.

Din handläggare på arbetsförmedlingen kan svara på frågor om studiestartstöd.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-06-03
Skriv ut