Direktupphandling

Vill du som företagare öka möjligheten att göra affärer med Hedemora kommun? Nu kan du registrera företaget inför eventuella kommande direktupphandlingar i vårt Leverantörsregister.

Hedemora kommun har avtal tecknade för merparten av inköpen (se gällande avtal i Avtalsdatabasen). För de varor/tjänster som sträcker sig utanför befintliga avtal kan kommunen direktupphandla enligt reglerigna för direktupphandling.

I de fall kommunens totala inköp av varor och tjänster överstiger direktupphandlingsgränsen på 700000 kronor måste en offentlig upphandling göras. När en sådan upphandling är gjord får kommunen endast vända sig till de upphandlade leverantörerna (vilka kan vara flera). Läs gärna vidare kring reglerna om Direktupphandling

Leverantörsregister
Företag har möjlighet att registrera sig i kommunens leverantörsregister för kommande eventuella direktupphandlingar. Registret finns tillgängligt på kommunens intranät och ska vara till hjälp för upphandlande tjänstemän att konkurrensutsätta de mindre inköpen bland de leverantörer som visat sitt intresse via Leverantörsregistret.

Registeringen gör att du som företagare har större möjlighet att få en förfrågan när en direktupphandling sker inom din bransch. 

I samband med registrering sker en bedömning om det område ditt företag verkar inom skulle vara uppfyllt genom något av de avtal som kommunen redan har tecknade. Du kommer få en återkoppling om registreringen. 


Anmäl ditt intresse för framtida direktupphandling via vår e-tjänst

Sida uppdaterad 2022-03-17