Gränsutvisning

 

Gränsutvisning - Är du osäker på var din tomtgräns går?

Kommunen utför gränsutvisningar då gränsmarkeringar försvunnit eller är svåra att hitta. Debitering enligt gällande taxa.

Om du är osäker på läget för din fastighetsgräns kan vi hjälpa dig att återfinna gränsmarkeringarna. Vid gränsutvisningar så sätter vi oftast träkäppar där det finns eller har funnits en gränsmarkering längs tomtgränsen. En gränsutvisning innebär inte att man får nya gränsrör. Önskas nya gränsrör, kontakta Lantmäteriet.

Gränsen visas ut på karta utifrån handlingar upprättade vid tidigare utförd lantmäteriförrättning, d.v.s. lantmäterimyndigheten fattar inget nytt beslut om gränsens läge och gränsutvisningen är därmed inte någon fastighetsrättslig åtgärd.

I vissa fall kan dokumentationen av gränser som tillkommit i äldre tid vara av bristande kvalitet eller saknas. I dessa fall kan gränsens läge vara osäker och en exakt gränsutvisning svår att genomföra.

Förarbete innan fältarbete

För att kunna göra en gränsutvisning görs först en arkivutredning. Den tar normalt 1–2 timmar och debiteras enligt gällande timtaxa. Om den förberedande arkivforskningen tar längre tid än 2 timmar hör vi av oss och du har då möjlighet att avgöra om du vill fullfölja beställningen eller inte. Om du som kund väljer att avbryta beställd gränsutredning, debiteras du endast för den tid vi hittills lagt ner.

När arkivutredningen är klar tillkommer fältarbete där gränsen eftersöks och markeras ute i fält med träkäpp. Därefter tillkommer efterarbete.

När gränsutvisningen är klar faktureras du för hela uppdraget, både arkivutredning, gränsutvisning och efterarbete, enligt gällande taxa.

Det kan vara så att gränserna är osäkra vilket upptäcks redan i arkivforskning. I dessa fall kan det ibland leda till att gränsen inte kan visas på i fält. Rekommendationen kan i vissa fall då vara att göra en lantmäteriförrättning, vilket beställas i en separat ansökan till Lantmäteriet

Har du frågor om gränsutvisningar i allmänhet, vill få en prisuppskattning eller vill lägga en beställning så hittar du våra kontaktuppgifter nedan. Gränsutvisningen kan även utföras av person med mätteknisk kompetens enligt Lantmäteriets rekommendationer. 

Beställning av gränsutvisning
Beställning kartprodukter och mätningstjänster

Mer information och prisuppgift
Kontakta miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet, e-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se eller Hedemora kommun, telefon: 0225-340 00

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-09-03