Mätningstjänster

Exempel på mätningstjänster 

Inmätning av byggnader, vägar, brunnar, belysningsstolpar och  annat som bildar underlag för planering, projektering och byggnation.

Precisionsavvägning som innebär mätning av höjdskillnad mellan punkter med hög noggrannhet till exempel sättningsmätningar.

Rutavvägning som innebär mätning av ett rutnät av punkter i plan  och höjd (ofta i terrängen eller en större yta) på ett bestämt avstånd.  Data används till volymberäkning, terrängmodeller med mera.


Utförande
Vi utför mätningstjänster enligt överenskommelse.

Omfattning
Omfattar hela kommunen. Utanför kommunen, kontakta miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet för mer information.

Referenssystem
Plan: Sweref 99 15 45
Höjd: RH 2000

Kostnad
Kostnaden debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa. Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Beställning
Beställning kartprodukter och mätningstjänster

Mer information och prisuppgift
Kontakta miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet, e-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se eller Hedemora kommun, telefon: 0225-34 000

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-09-01