Diarium och arkiv

I diariet finner du det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter som till exempel inkommen och utgående post.

Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla enligt tryckfrihetsförordningen.

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka ärenden och handlingar en kommun tar emot eller upprättar. Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Handlingarna kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. De registreras i kronologisk ordning.

Alla ärenden som kommer in till kommunen är offentliga handlingar, med undantag för några få. Kontakta berörd nämnd för utlämnande av allmänna handlingar:

Bildningsnämnden
bildningsnamnden@hedemora.se

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@hedemora.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Omsorgsnämnden
omsorgsnamnden@hedemora.se

Inom kommunen finns också Kommunarkivet där äldre handlingar från kommunens verksamheter finns. 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-03-31