Kommunal anslagstavla

Här hittar du den digitala versionen av kommunens officiella anslagstavla.

Här publiceras aktuella anslag och kungörelser, du hittar också politiska protokoll där du kan läsa mer om besluten som tas i Hedemora. 
Protokoll från politiska möten publiceras när de är justerade.

Anslag från protokoll

Protokoll från omsorgsnämndens myndighetsutskott, extra sammanträde, 24 mars 2021, anslagstid 2021-03-24--2021-04-15

Protokoll från omsorgsnämnden den 24 mars 2021, anslagstid 2021-03-26--2021-04-19

Protokoll från kommunfullmäktige den 23 mars 2021, anslagstid 2021-03-26--2021-04-17

Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund den 25 mars 2021, anslagstid 2021-03-30--2021-04-21

Protokoll från bildningsnämnden den 29 mars 2021, anslagstid 2021-03-31--2021-04-22

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 april 2021, anslagstid 2021-04-08--2021-04-30

Protokoll från omsorgsnämndens verkställighetsutskott, extra sammanträde, 9 april 2021, anslagstid 2021-04-09--2021-05-03

Protokoll från kommunstyrelsen den 13 april 2021, anslagstid 2021-04-14--2021-05-06

Protokoll från omsorgsnämndens myndighetsutskott 13 april 2021, anslagstid 2021-04-16--2021-05-10

Tillkännagivande av kungörelser

Kommunfullmäktige den 23 mars 2021

Tillkommande ärenden/kompletteringar:

Ä 8 Lekmannarevisorns granskningsrapporter av de kommunala bolagen

Ä 11 Svar på interpellation om 65+ boenden utanför Hedemora tätort

Ä 12 Svar på interpellation om samtalsmottagningens (SBU) uppdrag och vem som bär ansvaret för att tillhandahålla en samtalskontakt

Ä 13 Svar på interpellation om kommunens översiktsplan och vindkraft

Ä 16 Svar på interpellation om det finns tillräcklig beredskap och förutsättningar inom äldreomsorgen

Ä 17 f Valärende - befrielse från uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-04-15
Skriv ut