Sammanträdestider

 

Hedemora kommun sammanträdesdagar 2022

 

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Kommunfullmäktige (KF)

-

15

22

26

31

21

-

20

18

22

13

Kommunstyrelsen (KS)     

-

1

8

12

17

7

-

6

4

8,29

-

Kommunstyrelsens  

arbetsutskott (KSAU)

18

22

31

-

3,24

-

23

   27

25

15

20

Kommunstyrelsens 

strategiutskott (KSSU)

17

21

28

-

2,23

-

-

22

26

24

14

19

Jävsnämnden

31

14,28

14

4,25

9,30

27 

-

 29

12

3,17

7,21

12


Valnämnden

  20    -  31   -  19   -   -  1214,23    -   -   -

Omsorgsnämnden   

26

23

23

  27

25

22

-

24

21

19

23

21

Omsorgsnämndens myndighetsutskott (MU)

11

8

8

12

10

7

5

9

6

4

8

6

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott (VU)

12

9

9

13

11

8

-

10

7

5

9

7

Miljö- och samhälls-byggnadsnämnden

-

2

9

13

11

8

-

-

7

5

9

7

Bildningsnämnden                

-

7

14

11

9

13

-

-

12

10,31

-

5

Bildningsnämndens arbetsutskott

24

28

-

4,25

30

-

-

29

26

17,24

21

-

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

24

-

-

4

30

-

-

-

26

-

21

-

Kommunala pensionärsrådet - 21 - 25 - 13 - - 5 17 -

12

Kommunala Funktionshinderrådet-17--19----13-

8


För kommunstyrelsen och nämnder gäller som regel följande lokal och klockslag. Observera att ändringar kan ske och att det i så fall framgår av kallelsen.


Kommunstyrelsens sammanträden hålls som regel i Vargen kl 13.00. 

Kommunstyrelsens strategiutskott hålls som regel i Rådhussalen kl. 13.00.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hålls som regel i Rådhussalen kl. 10.00.

Bildningsnämndens sammanträden hålls som regel i Vargen kl 13.00

Bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträden startar kl. 10.00.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden hålls som regel i Vargen kl 13.00.

Omsorgsnämndens sammanträden hålls som regel i Vargen kl 09.00


Kalendariet för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott finns att ta del av här. På sid 2 i det dokumentet framgår sista inlämningsdag för ärenden som ska behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och direktsänds i Hedemora närradio på 93,9 Mhz och via webb-TV. Det går även i efterhand att se hela eller delar av sammanträdet:

Hedemora kommuns webb-TV-kanal.


De börjar vanligen kl 18.30 på S:t Paulusgården. Vid vissa tillfällen är tiden eller platsen ändrad. Kungörelse om detta och vilka ärenden som kommer att behandlas kan du läsa om i annons i Södra Dalarnes Tidning och Dala Demokraten. Kungörelsen finns anslagen på kommunens anslagstavla på biblioteket och  på vår hemsida.

Nämndsammanträden är inte offentliga, men protokollen finns att ta del av här på hemsidan.


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-04-04

Tfn: 0225-340 00
Tfn-tider: 8:00-12:00, 13:00-17:00
E-post: Kommun@hedemora.se
Öppet: 9:00-16:00

Besök: Receptionen
           Hökargatan 6
           Hedemora