Tillsammans för mångfald

Mångfaldsbidrag för att främja integration, delaktighet och interkulturella möten i föreningslivet 

Varje människa är unik. Alla människor har rätt att vara olika, men ska ändå ha lika makt, rättigheter, skyldigheter och möjligheter genom livet.

Vad är Mångfald?

Mångfald handlar om jämlikhet och inkludering av människor oavsett bakgrund, det kan handla om kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk och kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, klass eller socioekonomisk status, geografi, funktionsvariatorer, sexuell orientering
 

Syfte

Det är även 2017 möjligt för Hedemora kommuns föreningar att söka ett Mångfaldsbidrag. Syftet med bidraget är att stimulera och öka alla Hedemorabors deltagande, i föreningslivet och därigenom öka mångfalden i samhället.  Det centrala är att skapa möten för att få ömsesidig förståelse för varandras likheter och olikheter. Bra integration handlar om att alla människor respekteras och accepteras för vilka de är men ändå har en känsla av gemenskap. Det är viktigt att vi tillsammans visar nyfikenhet, mod och respekt gentemot varandra i kommunen. I Hedemora ska det vara lätt att inspireras, engageras och känna delaktighet och social sammanhållning.

Under 2017 är mångfaldsbidraget betydligt mindre än 2016 då det var extra stort då huvudelen finansieras genom statsbidrag med syftet att inkludera asylsökande och nyanlända personer oavsett kön och ålder i samhället.

Insatser för asylsökande och nyanlända för att skapa ökad integration, delaktighet och sammanhållning i Hedemora prioriteras även under 2017. Vidare prioriteras aktiviteter för barn och unga.

Målsättningen med bidraget är att:

  • Öka jämställdhet, integration och mångfald i samhället.

  • Alla Hedemorabor inkluderas i en meningsfull fritid.

  • Öka delaktigheten i föreningslivet bland underrepresenterade grupper.

Allmän information

  1. Alla bidragsberättigade föreningar som uppfyller kommunens bidragsnormer kan söka bidraget. Villkoren i bidragsnormerna gäller även för detta bidrag.
  2. Enskilda personer beviljas inte bidrag.
  3. Förening/organisation som erhållit bidrag men som ej fullföljt planerad verksamhet och lämnat skriftlig rapport, kan bli återbetalningsskyldig av bidraget.
  4. Föreningar som erhållit bidrag ska senaste tre månader efter projektets slutdatum lämna in en slutrapport.
  5. Föreningar med fokus på aktiviteter för barn/unga kommer att prioriteras.
  6. För 2017 proriteras insatser för asylsökande och nyanlända för att skapa ökad integration, delaktighet och sammanhållning i Hedemora.
  7. För att få ta del av bidraget ska minst två representanter från föreningen delta i en kostnadsfri utbildning om inkludering och jämlikhet som kommunen anordnar under hösten 2017.

 

När ska bidraget sökas

Bidraget kan sökas till och med den 1 maj 2017. Beslut om bidrag tas av kommunens mångfaldsstrateg och kan inte överklagas.

Frågor

Frågor om bidraget besvaras av Hedemora kommuns mångfaldsstrateg Maria Lundgren; maria.lundgren@hedemora.se. Mångfaldstrategen stöttar er genom arbetet från idé till slutrapport.

 

För att söka bidraget

Skicka in ansökan via E-tjänsten nedan. 

E-tjänst Ansökan mångfaldsbidrag 

 


 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-03-09