Mat som miljöfaktor

Vilken mat vi äter, varifrån den kommer och hur den hanteras före och efter måltider är faktorer som påverkar miljön.

Enligt Hedemora kommuns riktlinjer för mat och måltider ska alla kommunens matgäster serveras god, hälsosam och säker mat av hög kvalitet och med stor hänsyn till klimat, miljö och hållbar utveckling. Både nationella och lokala styrdokument ligger till grund för kommunens kostverksamheten.  

Hälsosam mat med miljöhänsyn planerar vi utifrån det så kallade S.M.A.R.T.-konceptet som innebär:

  • Större andel vegetabilier
  • Mindre andel tomma kalorier
  • Andelen ekologiskt ökas
  • Rätt kött och grönsaker
  • Transportsnålt

Kommunens riktlinjer i praktiken

Mer vegetabilier

I våra kök serveras salladsbufféer med säsongsgrönsaker varje dag och gällande varmrätterna strävar vi efter dels en ökad andel vegetabilier, dels vegetariska alternativ.

Ekologiskt

Enligt våra riktlinjer ska all mjölk vara ekologisk och andelen övriga ekologiska livsmedel ska öka årligen. I samma anda ska andelen miljömärkt fisk och kött öka och övriga, konventionellt producerade, livsmedel ska ligga inom ramen för EU:s regler gällande bekämpningsmedel. 

Öppna landskap och krav på kött

Att äta beteskött av nöt och lamm bidrar till att bevara odlingslandskapet och dess biologiska mångfald. Samtidigt bidrar idisslande djur till en ökning av växthuseffekten. Riktlinjerna säger även att den totala köttkonsumtionen ska minska och att vid inköp av konventionellt producerat kött och ägg ska vi ställa höga djuretiska krav. 

Matsvinn och återvinning

Köken hanterar matavfall och stora mängder förpackningar. Alla måltidsverksamheter ska verka för att minska svinnet, men utan att äventyra livsmedelssäkerheten. Det matavfall som uppstår ska tas omhand i enlighet med kommunens avfallsrutiner och förpackningar ska sorteras för vidare transport till förpackningsinsamlingen.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-10-27

Koststrateg
Petra Andersson
Tfn: 0225-341 93
petra.andersson@hedemora.se


Besök: Receptionen
            Hökargatan 6
            Hedemora