Medborgarundersökning - vi frågar dig

Är du utvald.PNG

Nu frågar vi dig – hur är det att leva och bo i Hedemora? Genom Statistiska centralbyråns medborgarundersökning, som mäter invånarnas uppfattning om flertalet områden, ställer vi frågor till dig som invånare.

I undersökningen finns bland annat frågor om vilket inflytande hedemoraborna upplever att de har. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunens verksamheter.

I år får 178 000 personer runt om i hela Sverige möjligheten att delta i undersökningen, och genom att samma frågor ställs över hela landet får kommunen också viktig kunskap för att kunna jämföra sig med övriga kommuner.

Resultatet från enkäten blir sedan ett viktigt underlag för kommunens utvecklingsarbete.

- Vi vet att hedemoraborna önskar kunna komma lättare i kontakt med oss på kommunen, säger Kristina Backlund, tf kanslichef. Och det är en fråga vi bevakar särskilt i undersökningen. Det är ju också bland annat därför vi nu arbetar för att starta ett servicecenter, en funktion som kommer att öppna upp kommunen och göra det lättare att komma i kontakt med oss.

- Jag ser fram emot årets undersökningsresultat och vad vi utifrån det kan ta med oss in i vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Kristina Backlund. Dessutom vill jag passa på att tacka dig som tar dig tid att besvara enkäten. Din insats är värdefull!

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-09-08

Startsida