Föreningsinformation

Meningsfull fritid – information till föreningar

Genom ett gott samarbete hoppas vi på ett bättre välmående hos ungdomarna och att projektet genererar fler medlemmar hos föreningarna i kommunen.

Syftet är att framförallt i anslutning till skoldagens slut kunna erbjuda utbud av fritidsaktiviteter i form av organiserad spontanidrott, som genomförs till största delen av föreningslivet och som leder till ökad fysisk aktivitet. Det ska vara lätt att delta och utan krav på så sätt att alla barn och ungdomar kan delta utifrån sina egna förutsättningar. En annan viktig del är att bedriva ett aktivt värdegrundsarbete i alla aktiviteter som genomförs för att miljön i verksamheten ska vara trygg och inbjudande.

Värdegrund

Samverkan utgår från principerna om demokrati, delaktighet och jämlikhet.

Verksamheten ska bedrivas fri från diskriminering i enlighet med de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder) och utifrån Hedemora kommuns värdegrund KRAM (kundfokus, respekt, ansvar och mod).

Verksamheten ska vara präglad av kvalitet, professionalitet, engagemang och hjärta. 

Ni som förening

Helt frivilligt hur många aktiviteter ni vill anordna, inget som är bindande. Det samma gäller för ungdomarna, de väljer själva när de vill vara med utan krav. Det ska vara aktiviteter utan prestationskrav. Meningen att ni ska ha roligt tillsamman och att alla ska få vara med. Viktigt att alltid arbeta efter vår värdegrund och uppmuntra ungdomarna att vara schyssta mot varandra. Ungdomarna ska följa vår värdegrund för att få delta i aktiviteterna.

Ledarna ska vara bra förebilder för ungdomarna.

All aktivitet är drogfri.

För att anordna en aktivitet behöver ledaren visa upp ett aktuellt utdrag ifrån belastningsregistret. (kan enkelt beställas ifrån polisens hemsida)

Efter anordnad aktivitet vill vi att ni fyller i ett formulär så vi kan sammanställa statistik senare hur många deltagare det varit i de olika aktiviteterna.

Är ni intresserade av att hålla i en aktivitet?

Skriv gärna till oss på våran kontaktsida så hör vi av oss.

Intressant läsning

Folkhälsomyndigheten har gjort en rapport om Barns och ungas rörelsemönster. 

I barnkonventionens artikel nummer 31 kan man läsa:

  • Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
  • Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet.

Unicef har en Handbok för idrottsledare Barnkonventionen och föreningsidrotten

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-10-13