Miljö- och byggenheten

Ansvarar för ärenden gällande bygg, miljö, livsmedel och trafik

E-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se 

Besöksdress: Åsgatan 64 1 tr, 776 31 Hedemora

Bygglovschef
Besnik Kelmendi
0225-340 61Bygglovshandläggare
Eric Zettergren Udd
0225-340 78

Byggnadsinspektör
Aowder Ali
0225-34258


Byggnadsinspektör
Jesper Isgren
0225-340 86


Trafiksamordnare
Mats Aronsson
0225-341 97


Miljöchef

Britt-Marie Danielsson
0225-340 80

Miljöinspektör
Anders Wijk
0225-340 67
Dricksvatten, vattenskyddsområden, ARV (avloppsreningsverk), kompostering, avfall/nedskräpning, dispenser renhållning, strandbad

Miljöinspektör
Jan Alfredsson
0225-340 82
Avlopp, lantbruk växtskydd, bakgrundsstrålning, bygglovsremisser

Miljöinspektör
Zoltan Fazekas
0225-342 89
Köldmedia, kemikalier, värmepumpar, cisterner, förorenade områden, tippar och upplag, PCB

Livsmedelsinspektör
Anders Bergback
0225-340 84

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-10-06