Samhällsenheten

Ansvarar för kommunens lokaler, mark, gator, parker, planer, GIS, karta och mät. Enheten finns i Tjädern.

E-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se 

Teknisk chef
Niklas Arfs
0225-347 63
niklas.arfs@hedemora.se

Strategisk samhällsplanerare
Vakant

Planingenjör
Ingela Norén
0225-341 22

GIS-ingenjör  
Johan Lind
0225-340 97
Digital kartproduktion, GIS (geografiskt informationssystem)

GIS-förvaltare
Ann-Sofie Holgersson
0225-345 92
Systemförvaltare Vision, GIS (geografiskt informationssystem)

Mätingenjör
Johan Berglind
0225-340 69
Fastighetsförteckningar, kartproduktion, adressregister, mätning

Mättekniker
Jan Lindberg
0225-340 98
Inmätningar, utsättningar

Tekniker
Per-Arne Jans
0225-346 79

Projektledare
Kristofer Abrahamsson
0225-340 95

Landskapsstrateg
Peter Sennblad
0225-347 77

Planarkitekt (föräldraledig)
Carina Jacob

Kommunantikvarie
Pia Hillborn Lindström
0225-346 28

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-06-08