Avfall och renhållning

Avfallstrappa

Avfallet är en resurs om vi sorterar och slänger rätt 

Nästan allt vårt avfall kan återanvändas eller återvinnas. Det har positiv inverkan på miljön. Vårt matavfall blir jord eller biogas, förpackningar återvinns och blir till nya. Annat avfall förbränns och blir fjärrvärme. För att detta ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att vi sorterar vårt avfall rätt.

Det är allas ansvar 

Hushåll, verksamheter och företag ansvarar för att avfall sorteras och lämnas på avsedd plats. Ta hjälp av Sorteringsguiden  

Hushåll som vill kompostera sitt matavfall hemma, ändra hämtningsintervall för sin soptunna eller slam, anmäler ändringar hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Blanketter för att soptömning med mera.Hedemora Energi AB ansvarar för hämtning av hushållsavfall vid fastigheten (gråblå och brun tunna), för slamtömning, hämtning av latrin. De ansvarar även för verksamheten på Hamre återvinningscentral. 

Förpackning- och tidningsinsamlingen, FTI,  ansvarar för drift och skötsel av de återvinningsstationer där hushållen lämnar sorterat förpackningsavfall och tidningar. Vem som helst kan kontakta FTI om tömning behövs akut eller med tätare intervaller.
Läs mer på 
ftiab.se

Hedemorabostäder ansvarar för förpacknings- och tidningsinsamling på de gårdar som har långt till närmaste återvinningsstation. 

Mer information

Avfallsplan 2018-2022   

Hamre Återvinningscentral  

Hedemora Energi AB 

Renhållningsföreskrifter/hantering av hushållsavfall 

Sveriges Avfallsportal

Dalarnas Avfallsplaneportal

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-06-30
Skriv ut

Hedemora Energi kan bäst svara på frågor om sopor och avfall.
På deras hemsida finner du kontaktinformation www.hedemoraenergi.se