Avfall och renhållning

Avfallstrappa

Avfall är en resurs om vi sorterar och slänger rätt 

Nästan allt vårt avfall kan återanvändas eller återvinnas. Återanvändning har en positiv inverkan på miljön. Matavfall blir jord eller biogas och förpackningar återvinns och blir till nya.

Annat avfall förbränns och används för uppvärming genom fjärrvärme. För att detta ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att vi sorterar avfall rätt.

Vem ansvarar för avfallet?

Hedemora Energi AB

Hedemora Energi AB ansvarar för att ta hand om en stor del av vårt avfall. De hämtar hushållsavfall vid fastigheter, ansvarar för slamtömning och hämtar latrin.

De ansvarar även för verksamheten på Hamre återvinningscentral. 

Läs mer: Hedemora Energi, avfallshantering

Återvinningsstationen

Förpackning- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för drift och skötsel av de återvinningsstationer där hushållen lämnar sorterat förpackningsavfall och tidningar.

Vem som helst kan kontakta FTI om tömning behövs akut eller med tätare intervaller.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Hedemora Bostäder

Hedemorabostäder ansvarar för förpacknings- och tidningsinsamling för de fastigheter som ligger långt från närmaste återvinningsstation. 

Hedemora Bostäder

Hushåll, verksamheter och företag ansvarar för att avfall sorteras och lämnas på avsedd plats. 

Hushåll som vill kompostera sitt matavfall hemma, ändra hämtningsintervall för sin soptunna eller slam, anmäler ändringar hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer och anmäl ändringar: Avfall och renhållning 

Läs mer: Sortera med hjälp av Dala Avfalls sorteringsguide 

 

Hedemora kommuns arbete för hållbar avfallshantering
 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-10-27

Hedemora Energi kan bäst svara på frågor om sopor och avfall.
På deras hemsida finner du kontaktinformation www.hedemoraenergi.se