El från förnybar energi

El från fossilfria energikällor kallas förnybar. Det är källor som naturligt förnyas och istället för att vara ändliga. När det blåser omvandlas vindens rörelseenergi till förnybar el. När solens strålar når jorden tas energin tillvara och omvandlas till förnybar el i solpaneler. Energin i strömmande vatten tas tillvara i vattenkraftverken och omvandlas till förnybar el.


Miljö - El från förnybar energi - ctl00_cph1_dcMain_po_2097_dc2097
Elproduktion i kraftvärmeanläggningen

Sedan 2012 producerar Hedemora Energi fossilfri el i bolagets två kraftvärmeanläggningar, i Hedemora (2,5 MW) och Säter (1,7 MW). Anläggningarna producerar även värme.

Den producerade elen och värmen används i kommunägda fastigheter, lokaler som kommunkoncernen använder för sina verksamheter och överskottet av el och värme säljs till kommunens invånare. 

Läs mer: Elproduktion - Hedemora Energi

Vindkraft i Garpenberg

Hedemora kommun, Hedemora Energi och Hedemorabostäder äger tillsammans tre vindkraftverk  som ingår i vindkraftparken Högtjärnsklack norr om Garpenberg. 

De tre vindkraftverken täcker elbehovet för kommunens verksamheter, Hedemora Energis elbehov och för all hushållsel i Hedemorabostäders lägenheter.

Överskottet från den el vindkraften producerar säljer Hedemora Energi vidare till kommuninvånarna.

Tar vara på el från solen

Solens energi vill vi också ta vara på. När kommunen ska bygga nytt eller lägga om befintliga tak på sina fastigheter vägs alltid in om solceller ska installeras samtidigt.

I kvarteret Ålen i Hedemora, där kommunen äger fastigheterna, installerade kommunen solceller när husen byggdes 2018. 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-10-28