Energismarta lösningar

Ett alternativ till att använda el från förnybara energikällor och klimatneural uppvärmning är att inte använda någon energi alls, eller åtminstone minska energianvändningen. Den mest miljövänliga kilowattimmen är ju den som inte används. 

Det finns många sätt att minska, spara ner på och effektivisera energianvändingen. Eftersom vi behöver energi både till att värma våra fastigheter, för tillverkningsindustri, transporter och för att få belysning med mera handlar det om att använda energin smart, så att varje kilowatt gör så stor nytta som möjligt. 


Kommunens energieffektiviseringsarbete

Hedemora kommun inför successivt energibesparande lösningar i verksamheternas lokaler och bostäder. En del lösningar kräver någon form av investering, medan andra handlar om att ändrade beteenden och rutiner.

Hedemora kommun är del i Allmännyttans klimatinitiativ som jobbar för en fossilfri allmännytta senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent från basåret 2007.

Exempel på åtgärder som Hedemora kommun gör i sina lokaler och fastigheter:

  • Byter till bättre fönster. 

  • Investerar i system som styr och reglerar tillförsel av värme och elanvändningen i lokaler, såsom rörelsedetektorer för belysning. 

  • Återvinner värme till ventilation.

  • Tilläggsisolerar vindsutrymmen och byggnaders fasader.
  • Nya energismarta lösningar byggs även in i samband med renoveringen av kommunhuset Tjädern. En kondensor på taket ska drivas med fjärrvärme och kyla ner lokalerna när de är varma sommartid. 
    Läs mer: Hedemora Energi ABsladdar.jpg

 Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-11-02