Klimatneutral uppvärmning och elanvändning

Fjärrvärmetorn Hedemora Energi

Kommunfullmäktige har antagit en energi- och klimatstrategi för Hedemora kommun med prioriteringar för åren 2020–2025. I strategin identifieras de globala klimat- och energimålen och att konkretisera kommunens roll, uppdrag och prioriteringar för att på lokal nivå uppfylla målen.

Vad gör Hedemora kommun för att bidra till mindre negativ klimatpåverkan?

Hedemora kommun är i sina verksamheter och kommunägda fastigheter klimatneutrala genom fossilfri uppvärmning och elanvändning. Kommunen erbjuder även fossilfria alternativ till Hedemoras kommuninvånare.

Kommunen är del i Allmännyttans klimatinitiativ som jobbar för en fossilfri allmännytta senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent från basåret 2007.


Uppvärmning med fjärrvärme

I Hedemora, Långshyttan och Vikmanshyttan finns fliseldade fjärrvärmeverk som förbränner barkflis från sågverk. Eftersom flis är ett biobränsle, eller förnybart bränsle, är värmen från fjärrvärmeverken klimatneutral. Energianvändning med förnybart bränsle bidrar inte till ökad växthuseffekt.

Fjärrvärmeverken förser de flesta flerfamiljshus och många villor med värme och varmvatten i Hedemora, däribland Hedemorabostäders fastigheter. Fjärrvärme används även för att värma upp alla kommunens fastigheter, inklusive de fastigheter kommunen själva använder. 

Läs mer: Hedemora Energi AB

Bergvärme i Smedby skola

År 2020 installerade vi bergvärme i Smedby skola, vilket gjorde att vi kunde ersätta den smutsiga oljeuppvärmningen med fossilfri bergvärme.

Läs mer om hållbarhetsarbete på Smedby skola

Varmvatten från solenergi

Kommunen har investerat i solvärmeanläggningar på sporthallarna i Hedemora och Långshyttan. Solvärmen används för att värma vattnet i kranarna. På taket till Vasahallen leds vatten i rör som  värms upp av solen.


Ta reda på mer och ta hjälp av kostnadsfri rådgivning

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-11-02

Hedemora Energi kan bäst svara på frågor om fjärrvärmen.
På deras hemsida finner du kontaktinformation. Hedemora energi


Besök: Receptionen
            Hökargatan 6
            Hedemora