Uppföljning

Pojke med kikare i ett vetefält 

Uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål

De nationella miljömålen följs upp årligen och vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering. Varje statlig myndighet ansvarar för uppföljningen av sina miljökvalitetsmål. Naturvårdsverket lämnar en samlad redovisning till regeringen.

Fakta och statistik om de nationella miljömålen


Regionala miljömål 

Landets länsstyrelser arbetar med regionala miljöål och följer upp de nationella miljökvalitetsmål som är relevanta och angelägna.

Länsstyrelsens miljömålsarbete

  

Gröna nyckeltal

De gröna nyckeltalen är ett verktyg i ekokommunernas arbete för en hållbar utveckling. Syftet med nyckeltalen är att varje år följa och jämföra miljöutvecklingen i ekokommunerna. Varje ekokommun ansvarar för att lämna in underlag till nyckeltalen. Hur Hedemora ligger till kan du läsa nedan under Hedemoras gröna nyckelt.

Läs mer om ekokommuner

Hedemoras Gröna nyckeltal


Sida uppdaterad 2021-06-30
Skriv ut

Utvecklingsledare
Angela Poroli
Tfn: 0225-341 99
angela.poroli@hedemora.se

 Besök: Receptionen
             Hökargatan 6
             Hedemora