Avlopp

Enskilda avlopp
I Hedemora kommun finns ca 1700 enskilda avlopp. En stor andel är gamla anläggningar med låg reningsförmåga. Många av dessa uppfyller inte lagens krav på rening.


Varför rena avlopp? 
Dåligt renat avloppsvatten medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist. Läs mer på www.avloppsguiden.se

 

Allmänna råd
30 maj 2016 började Havs- och vattenmyndighetens (HVMFS 2016:17)  nya allmänna råd gällande små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten att gälla. Denna gör gällande att anläggningens reningsförmåga i förhållande till områdets känslighet bör vara avgörande vid bedömningen av avloppsanläggningar. Miljö- och byggnämnden antog den 2015-02-25 riktlinjer för vilka områden som bedöms ha normal respektive hög skyddsnivå (känslighet). I områden som bedöms ha hög skyddsnivå, exempelvis nära sjöar och vattendrag, kommer endast avloppsanläggningar med en hög reningsförmåga att godtas.

 

Tillstånd krävs
Nyanläggning eller förändring av avlopp utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp kräver tillstånd från miljö- och byggnämnden. Ansökningsblankett för det kan laddas ner från hemsidan, se länken "Blanketter & information" i längst nere, eller hämtas på miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Om en avloppsanläggning byggs eller ändras utan tillstånd tas en miljösanktionsavgift ut.

 

Vilken lösning ska jag välja?
Lämpligt tillvägagångssätt om Du står i begrepp att anlägga eller förändra ett enskilt avlopp är att kontakta någon av våra inspektörer för att höra vad som krävs av anläggningen på din fastighet och boka tid för att på plats diskutera val av placering och tekniklösning.

I broschyren "Är det dags att anlägga enskilt avlopp" hittar du information om vad som gäller vid anläggning av enskilt avlopp. Den finns också att hämta på Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Mer om olika tekniklösningar finns att läsa på www.avloppsguiden.se/avloppsteknik/avloppsteknik.htm
 

Skötsel av enskilda avloppsanläggningar
Reningen i en enskild avloppsanläggning sker i hög grad med hjälp av marklevande bakterier. Därför är det viktigt att anläggningen inte tillförs ämnen som skadar dessa, t ex starka syror eller baser, lösningsmedel och läkemedel.

För att få en så lång livslängd på anläggningen som möjligt är det viktigt att kontinuerligt inspektera olika delar av anläggningen såsom slamavskiljare, fördelningsbrunn, pump, utloppsbrunn för markbädd för att upptäcka fel. Ibland kan rengöring av exempelvis pump var nödvändig.
 

Kommunala avlopp
Hedemora Energi ansvarar för anläggningar som är anslutna till det kommunala avloppsnätet.


Länkar:

Blankett ansökan om avlopp

Blanketter & information
Informationsbroschyr om enskilda avlopp
Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten 
Miljömålsportalen
Avloppsguiden 
Marknadsöversikt - extremt snålspolande toaletter
Toaletter (Lantbruksnet)

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-05-30

Miljöinspektör
Ulf Ljusteräng
Tel: 0225-342 90
E-post: ulf.ljusterang@hedemora.se

Till kommunens växel: 0225-340 00